​​​Potestade financeira (2012)

Seminário CIJC
2012
Antigua (Guatemala) de 20 a 23 de novembro de 2012

Aviso legal

Contato :

cijc@tribunalconstitucional.es

Tribunal Constitucional de España

Domenico Scarlatti, 6

28003-Madrid